زندانی ای که با استفاده از روشویی صلاح ساخت!

امروزه کشورمان ایران توانسته است در زمینه تولید روشویی کابینتی توالت و همچنین صادرات آن به کشور های اروپایی قدم های بزرگی را بردارد و به ارز آوری کشور کمک شایانی نماید.

لازم به ذکر است که، روشویی کابینتی pvc در ارتفاع مناسب و استانداردی باید تولید شود که هم افراد قد کوتاه و هم افراد قد بلند بتوانند به راحتی از آن استقاده نمایند

اساسا،در ایران روشویی کابینتی زمینی از نوع چینی بسیار یافت می شود که هم تنوع رنگی بالایی ندارد و از کیفیت پایینی برخوردار است که سبب شده خریداران روی به سوی خرید محصولات داخلی بنمایند.

به طور کل، روشویی کابینتی بومرنگ در ابعاد مختلفی تولید می شود اما ابعاد کوچک آن تعداد تولید بالاتری دارد که علت آن خریدار بالا تر و همچنین قیمت پایین تر آن است.