چای ترش در بازار موجب رفع شوره سر می شود

علاوه بر تأثیرات چای ترش در بازار بر روی دو آسیب شناسی مهمی که قبلاً بر دنیای غرب تأثیر می گذارد، تأثیرات متابولیکی مختلفی را نشان می دهد که بسیاری از آنها هنوز تحت مطالعه هستند.

به طور تجربی نشان داده شده است که تجویز چای به موش های صحرایی با چاقی اگزوژن باعث کاهش توده بافت چربی و جلوگیری از تشکیل کبد چرب می شود.

علاوه بر این، چای ترموژنز بافت چربی را تحریک می کند، بنابراین کاهش چربی بافت را تسهیل می کند (44). مصرف عصاره چای سبز توسط داوطلبان جوان منجر به افزایش مصرف انرژی و کاهش ضریب تنفسی در طی 24 ساعت، در مقایسه با گروه کنترل که دارونما یا درمان معادل کافئین دریافت می کرد، شد.

نویسندگان مطالعه پیشنهاد می‌کنند که پلی فنل‌های چای از فعالیت آنزیم کاتکول-و-متیل ترانسفراز میکروزومی کبدی جلوگیری می‌کنند، بنابراین با کافئین در طولانی‌تر کردن تحریک سمپاتیک گرمازایی عمل می‌کنند.

پلی فنول های چای تمایل زیادی به فلزات و همچنین پروتئین ها دارند. این پلیمرها می توانند به طور غیر اختصاصی، از طریق فعل و انفعالات آبگریز یا پیوندهای هیدروژنی، به باقی مانده های اسید آمینه مختلف، به ویژه پرولین، موجود در ساختار پلی پپتیدی با اثرات متغیر بر هضم و جذب این پروتئین ها متصل شوند.

پروتئین‌های غنی از پرولین عبارتند از کازئین، پروتئین‌های موجود در ژله‌ها و برخی پروتئین‌های ترشح شده در بزاق. با این حال، تأثیر احتمالی چای بر عملکرد تغذیه ای و/یا فیزیولوژیکی این پروتئین ها ناشناخته است. مصرف چای جذب آهن را مهار می کند، اما نه آهن هِم را، عمدتاً زمانی که هر دو به طور همزمان مصرف شوند.

یکی از جنبه‌های جالب مشاهده رمینرالیزاسیون بهتر استخوان در زنان 65 تا 76 ساله و مرتبط با مصرف بیشتر چای توسط آنها است که با خطر کمتر شکستگی لگن که قبلاً برای گروهی از افراد مشابه مشاهده شده بود، مطابقت دارد.این مشاهدات توسط نویسنده به یک اثر استروژنی احتمالی چای حاصل از محتوای فیتواستروژن آن مرتبط بود.